ข่าว

2010

2009

2008

บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่มีสารก่อมะเร็ง ไม่ทำร้ายคุณ และไม่ทำร้ายโลก

จากกระบวนการผลิตที่เรียบง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้เยื่อกระดาษชานอ้อยจากธรรมชาติที่ไม่ได้คลอรีนในการฟอกสี(ECF) จึงมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้อน และไม่ก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้การผลิตบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

certificate

วางจำหน่ายแล้วที่

Seven Eleven ไบโอ
Top super market ไบโอ
Central ไบโอ
Robinson ไบโอ
The mall ไบโอ
Jusco ไบโอ
Makro ไบโอ
Carrefour ไบโอ
villa ไบโอ
FOOD LAND ไบโอ
ufm ไบโอ
home fresh mart ไบโอ
LESCO ไบโอ
ไบโอ
TESCO Lotus ไบโอ
ไบโอ
ไบโอ
ไบโอ
ไบโอ
ไบโอ
Big C ไบโอ
ไบโอ
ไบโอ